Více ekonomický přístup a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Milan Brouček)

Více ekonomický přístup a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Milan Brouček)

Popis:

Stěžejní výhodou (více) ekonomického přístupu je zejména vytvoření protiváhy příliš formálnímu posuzování, významně účinnější rozlišení pro-soutěžního a proti-soutěžního jednání a potenciál harmonizace přístupu v různých jurisdikcích. Posun k více ekonomickému přístupu je koncepční záležitost. Průvodním jevem však je (často významná) změna přístupu k řešeným problémům, což může minimálně v počátcích negativně ovlivňovat předvídatelnost soutěžitelů. Ekonomický přístup s sebou přináší potřebu aplikace náročných analytických metod soutěžním úřadem a vyšší požadavky na ekonomická data od soutěžitelů, což v tomto ohledu zvyšuje jejich zátěž. Tradiční formální přístup mohl soutěžitelům v určitém smyslu poskytovat jasnější představu, kam mohou svým jednáním na trhu zajít, aniž by porušovali soutěžní pravidla. Tyto „bezpečné přístavy“ (safe harbour) se mohou s nástupem ekonomického přístupu soutěžitelům jevit jako méně jasné. 

Článek se pokouš stručně vysvětlit, proč je potřebné a užitečné používat ekonomický přístup při posuzování soutěžních problémů a proč se jedná o změnu k lepšímu a krok správným směrem.

Cena s DPH: 290 Kč
Košík je prázdný.
U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
zboží v e-shopu: 301 e-shop systém banan.cz