Zprávy

Pokyny pro autory

Nabídka rukopisů

Redakce ANTITRUST přijímá rukopisy do recenzního řízení zaslané mailem (na adrese redakce@antitrust.cz) anebo poštou, a to s průvodním dopisem (může být součásti e-mailu), který vyjadřuje návrhy autora stran zasílaného článku. Příspěvky zasílané elektronicky musí být ve formátu Word; jiné formáty (PDF) mohou být jen doplňkové. V zaslaném dopise by měl být uveden kontakt na autora. Obecně zvláště u analytických odborných článků redakce doporučuje, aby se autoři/autorky před psaním, resp. zasláním s redakcí domluvili na tématu i datu odevzdání. Redakce ANTITRUST posílá e-mailem potvrzení o doručení nabídnutého rukopisu.

 

Recenzní řízení

Každý doručený rukopis prochází posouzením redakce, pokud jde o vhodnost jeho publikování, jakož i časové zařazení k tisku. Po přijetí rukopisu je text zaslán k recenznímu řízení.

Recenzní řízení je plně anonymní, a to na straně recenzenta i autora. Každý příspěvek je recenzován dvěma recenzenty nezávisle na sobě. V případě potřeby redakce zadá recenzní posouzení i více recenzentům.

Redakční rada a šéfredaktor přikládají recenzním posudkům zásadní význam, avšak výsledek recenzního řízení je plně v kompetenci redakční rady. Vedoucí redaktor pak rozhoduje o zařazení příspěvku k publikaci.

O výsledku recenzního řízení je autor/autorka informován po jeho úplném ukončení. Současně – v případě doporučení recenzentů k úpravám příspěvku – je autorům sdělen návrh na příslušné úpravy. Po jejich provedení je redakce připravena přistoupit k zařazení příspěvků k publikaci.

Požadavky na formální úpravu rukopisů

 

Autoři jsou odpovědní za jazykovou a formální úroveň rukopisu, která je jedním z kritérií celkového hodnocení zaslaných textů. Redakce upravuje příspěvek zejména z redakční stránky, čili se soustřeďuje zejména na základní jazykovou a formální úpravu přijatých textů. V případě pochybností o věcné stránce na toto vždy upozorní autora/ autorku.

Pokud jde o formální požadavky na rukopis, tento by měl nejlépe používat velikost písma 12, řádkování 1,5 až 2 a na každé straně zachovat okraje +/- 2 cm.  

Pokud jde o rozsah, tak základní texty (do rubriky články) by měly optimálně dosahovat cca 10-15 rukopisných stran, diskusní příspěvky a příspěvky v rubrice Judikatura nejlépe cca medailony 8-10 stran. Zprávy a informace by pak neměly překročit cca 6 stran.

Příspěvky mohou být opatřeny tabulkami, grafy, obrázky atd., zařazenými na vhodné místa do textu. Všechny takto připojené tabulky, grafy, obrázky atd. by měly být nejlépe součástí stejného souboru jako vlastí text. Na základě přijetí textu k publikaci bude pak redakce ke grafům a obrázkům požadovat zdrojové soubory, grafy (nejlépe v programu Excel), obrázky ve vyšším rozlišení a ve formátu TIF nebo EPS.

Abstrakty a fotografie

Součástí každého autorského textu je Abstrakt a portrétní foto autora.

Abstrakt je dle jazyka článku buď v angličtině (pokud je článek česky nebo slovensky) nebo v češtině (pokud je článek v angličtině).  Abstrakt by měl mít rozsah cca 15-20  řádek rukopisu, ale může být i delší, pokud to vyžaduje délka či složitost vlastního textu.  Obsahově by měl abstrakt srozumitelně a stručně objasnit základní otázku (předmět) článku a její řešení, a dále použitá data a metodologii.

Fotografie autora by měla být aktuální a vhodná k publikaci v odborném periodiku. Měla by přitom dosahovat výši technickou úroveň kvality – 300 dpi a více.

Další využití publikovaných článků

Každý autor / autorka může článek uveřejněný v revue ANTITRUST otisknout i v dalších publikacích, jichž je autorem nebo editorem, avšak za podmínky, že požádá vydavatele revue ANTITRUS o souhlas s novou publikací a této bude současně uveden primární zdroj, čili sdělení, že text původně vyšel v revue ANTITRUST (včetně přesného uvedení ročníku, čísla a strany, kde byl publikován.

Košík je prázdný.
U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
zboží v e-shopu: 301 e-shop systém banan.cz